Advies

Vastgoedeigenaren betalen teveel BTW

Als je als aannemer jarenlang actief bent geweest dan voelde de BTW altijd als belasting die je int of betaald aan relaties en per saldo kostte mij dat niets. De urgentie om mij hierin te verdiepen was er niet omdat ik daar (dacht ik) niets mee kon verdienen.

Dat dit achteraf richting mijn opdrachtgever niet juist is geweest is mij de laatste tijd heel duidelijk geworden. Ik denk dat mijn urgentie gevoel representatief is voor de aannemerij. Dit is mij ook bevestigd bij de controle van offertes en opdrachten, wat ik de laatste jaren uitvoer voor vastgoedeigenaren.

Een eerste analyse heeft aangetoond dat vrijwel geen enkele verstrekte opdracht juist is geweest. Conclusie: Vastgoedeigenaren betalen (veel) te veel BTW.


Dé visie is niet eeuwig

Volgens wikipedia is visie een gewenst langere termijnperspectief van een organisatie. Missie en principes vormen de visie. Een andere gevleugelde uitspraak is ‘zonder visie geen beleid’. Maar tijden en de wereld veranderen dus in hoeverre is een eerder geformuleerde visie nog actueel en zijn de strategische en operationele doelstellingen nog wel realistisch?

Ook het analyseren van het verdienmodel is geen overbodige luxe. Hoe verdienen wij ons geld en weten wij precies in kaart te brengen welke producten of bedrijfsonderdelen zorgen voor het resultaat.

Al onze beslissingen moeten in het kader zijn van het strategische plan maar operationele problemen zorgen regelmatig voor ongewenste aanpassingen.

Binnen Invento werken wij met een management model welke een mix is van eigen ervaring het EFQM/INK-model en de 7 essen van Mckinsey. Vanuit ons model willen wij alvast 2 tools onder strategisch advies nader toelichten.