Bouw

De persoonlijke benadering en betrokkenheid staan centraal in onze visie. Omdat iedere klant zijn/haar eigen wensen en prioriteiten heeft, zien wij elke klus als maatwerk.

De bouw is zeer breed georiënteerd maar omdat wij een hoge kwaliteit nastreven hebben wij ons gespecialiseerd richting Verenigingen van Eigenaren en Particulieren.

Hoewel de klant sturend is willen wij graag onze kennis inbrengen over duurzaamheid, woonlasten, meer jaren onderhoudsplanning, total cost of ownership, veiligheid e.d. ‘Goedkoop is duurkoop’ is helaas een bekend probleem. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, zowel op lange als korte termijn. Het creëren van meerwaarde is ons streven en hopen dit in de praktijk te kunnen bewijzen. 

Specialisme

Ons specialisme is het onderhoud en aanpassingen uitvoeren aan vastgoed in bewoonde situaties. Ook voor utiliteitsbouw kunnen wij onze werkzaamheden verrichten ondanks het feit dat de ruimten bezet zijn door het personeel. Hierbij houden wij rekening met zowel de vastgoedeigenaren alsmede de omgeving.

Klanten

Om ons specialisme het beste tot zijn recht te laten komen hebben wij bewust gekozen voor een select aantal opdrachtgevers. Wij richten ons voornamelijk op Verenigingen van Eigenaren en particulieren.

Vanuit de klantwaarde gedachte is optimalisatie van onze klantgerichtheid een belangrijk aspect van onze visie. Willen wij de juiste invulling geven richting onze klanten, dan moeten wij ons bewust zijn van de diverse klantwensen. Onder de klantwaarden komen wij hier uitgebreid op terug.

Daarnaast hebben wij gekozen voor een relatief klein gebied (regio Rotterdam en Breda) om de afstand tot de klant letterlijk en figuurlijk overzichtelijk te houden. 

Klantwaarden

Het leveren van kwaliteit staat bovenaan in de rangorde van ons bedrijf, maar iedere klant heeft zijn eigen prioriteiten, vragen en eisen (klantwaarden). Het beperken van de overlast en snelle doorlooptijd zijn voorbeelden van klantwaarden. 

Wanneer wij een offerte maken zullen wij ook aandacht geven aan de kosten op langere termijn. De kosten op langere termijn kunnen relatief hoog zijn wanneer men besparingen doorvoert welke alleen een financieel effect hebben op de korte termijn.

De totale kosten van het vastgoed over de gehele levensduur (Total cost of ownership), gecombineerd met de woonlasten is een item wat wij uitgebreid met de klant doornemen tijdens het advies- en offertetraject.

Duurzaamheid en de daaraan gekoppelde energielasten zijn een onderdeel van de woonlasten. Aangezien de mogelijkheden tot verduurzaming van het vastgoed tegenwoordig zeer uitgebreid zijn willen wij in ons advies iets uitgebreider stilstaan bij de financiele consequenties (en energieverbruik) bij elke investeringsbeslissing.

Wij zijn ons bewust dat elke investering geld kost en daarom zullen wij meerdere scenarios (diverse offertes)  presenteren om zo tot de juiste beslissing te komen.

Een veel gehoorde klacht van een opdrachtgever is het niet halen van het budget. Budgetoverschrijdingen door meerwerk is voor een opdrachtgever soms heel irritant en kan leiden tot een vertrouwensbreuk.

Om dit voor te zijn adviseren wij om meer aandacht en tijd te besteden aan de advies- en offertefase zodat de voorspelbaarheid van het budget en de doorlooptijd nog nauwkeuriger kan worden vastgesteld.