Juridisch

Eigen Medewerkers

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), wet werken na AOW leeftijd en de wet flexibel werken staan aan de basis van de vele veranderingen.

Zoals altijd is de insteek moet alles makkelijker maar of dit werkelijk zo is blijft de vraag. Met name de regels op het gebied van het ontslag en de daaraan gekoppelde transitievergoeding zijn veranderd. De rol van de kantonrechter is veranderd want wanneer er sprake is van economische omstandigheden en langdurig ziek is het UWV de instantie die beslist. Heeft het ontslag een persoonlijk karakter dan is de kantonrechter beslissend.

Met betrekking tot de contracten zijn er veranderingen op het gebied van de proeftijd, concurrentiebeding en regels over de aanzegtermijn. Ook de contractduur en tussenpozen is veranderd.


ZZP-ers

Het wetsvoorstel Derregulering beoordeling arbeidsrelaties zorgt voor veel vragen en paniek bij zowel de ZZP-er als de aannemer. Welke risico’s loop ik en wat moet ik gaan regelen.

De VAR verdwijnt en we moeten gaan werken met maatwerkcontracten, misschien zelfs per dag. De fictieve dienstverbanden zijn een doorn in het oog van de vele pensioenfondsen want een ZZP-er draagt niet af.

Ook de pot van de bedrijfstak eigen regelingen wordt minder snel aangevuld dus de redenen zijn duidelijk waarom men dit doet. De ZZP-er heeft daarnaast aftrekposten die men in de toekomst anders kan benutten waardoor de voordelen van een ZZP-er minder groot zijn.

Dat de ZZP-ers goedkoper kunnen werken heeft niet alleen te maken met een hogere produktiviteit maar door het niet afsluiten van pensioenverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsvezekeringen is er sprake van oneerlijke concurrentie en loopt de ZZP-er door gemaakte keuzes veel risico op het wegvallen van inkomsten.