Strategisch advies

Duurzaamheid

Voor mij het containerbegrip van deze eeuw waarover veel ‘deskundigen’ graag publiceren. Trias energetica, CO2-emissie, betaalbare woningen, naakte daken, PV- panelen het asbest. Over 25 jaar, dure installaties en onbetaalbare TCO/MJOB, groene daken, na 2030 nadenken over installaties, circulaire economie, watermanagement enz. enz.

Ook ik heb een mening die wat meer op financiële feiten is gebaseerd. Graag ga ik met u het gesprek aan om te bezien in hoeverre mijn mening en gedachten stroken met die van u. Neem contact op voor een goed gesprek.


P.M.C.2, doen waar je goed in bent

De product – markt – combinatie/competentie is binnen een bedrijf een ‘keuze’ die vaak vanuit het gevoel en hart is gemaakt. Wanneer men dicht bij dit gevoel blijft en geen oog heeft voor de veranderingen die ongemerkt plaats vinden, kan het voorkomen dat men markten of diensten gaat aanbieden terwijl men geen juiste competentie analyse heeft gemaakt. 

Een opdrachtgever kan vanuit zijn inkoopbeleid facetten beschrijven die aanpassingen binnen het bedrijf tot gevolg kan hebben. Het volgen van de vraag van de klant is een automatisme die veel bij ondernemers van toepassing is. Dit kan uitmonden in ‘klantgericht of klantgezwicht’!

Vanuit een goede faalkostenanalyse kunnen wij aantonen of er sprake is van de juiste competenties als afgeleide voor de gekozen producten (diensten) en markt. Een risicobeschrijving is onderdeel van onze aanpak. 


Concurrentie analyse, baat het niet dan schaadt het niet

‘Uitgaan van eigen kracht!’ is een vaak geopperde opmerking terwijl wij bij Invento juist denken dat je van je concurrenten heel veel kan leren. Ook zoals het niet moet. Het volgen van je concurrent (projecten, website, geluiden in de markt e.d) geeft inzicht waarop hij juist zo succesvol is.

Benchmarking met 1 of meer bedrijven levert ook andere inzichten op. Branche gegevens zijn tegenwoordig goed te verkrijgen en kunnen inzicht geven in kostenstructuren, omzet en andere relevante gegevens.