Secundair proces

Secundair proces: ook primair

Een goede beschrijving van de administratieve organisatie, duidelijke profilering in de externe communicatie, de projectadministratie die ondersteunend is aan de uitvoering en P&O die voorziet in de mensen in relatie tot de P.M.C.2! Het secundaire proces is vaak een ondergeschoven kindje in vergelijking tot het primair proces.

Vanuit de gedachte van systeemdenken is ieder proces en ieder mens belangrijk om een gezamenlijke doelstelling te bereiken. Het secundair proces moet o.a. de M.I.S. (management informatie systemen) voortbrengen waarop de directie kan sturen en de uitvoering hun projecten beter kunnen bewaken.

P&O: de juiste man/vrouw op de juiste plaats

Een goede beschrijving van de administratieve organisatie, duidelijke profilering in de externe communicatie, de projectadministratie die ondersteunend is aan de uitvoering en P&O die voorziet in de mensen in relatie tot de P.M.C.2! Het secundaire proces is vaak een ondergeschoven kindje in vergelijking tot het primair proces.

Vanuit de gedachte van systeemdenken is ieder proces en ieder mens belangrijk om een gezamenlijke doelstelling te bereiken. Het secundair proces moet o.a. de M.I.S. (management informatie systemen) voortbrengen waarop de directie kan sturen en de uitvoering hun projecten beter kunnen bewaken.

Projectadministratie: een bron aan informatie

De bepaling van de juiste onderhanden werken positie op basis van alle P.E.R.’s (Prognose eind Resultaat) per project is de moeilijkste opgave van de projectadministratie. Dit kan niet zonder een nauwe samenwerking en afstemming met de uitvoering.

Het bepalen van het meer- en minderwerk, calculatiefouten, bewaking te besteden uren, contractverloop partners ed. vraagt om een secure periode-afsluiting waarbij alle facetten van een project financieel inzichtelijk blijven.

Het rendement op de projecten is bepalend voor de continuiteit en cashflow en daarom 1 van de belangrijkste afdelingen binnen het bedrijf waar een goede interne ketensamenwerking vereist is.