Primair proces

Primair proces en voorkomen faalkosten

Binnen een bouwgerelateerde onderneming is het primair proces te verdelen in diverse functies en afdelingen. De calculatie (incl. evt. advies), de inkoop, de werkvoorbereiding, de uitvoering en eventueel beheer/service zijn historisch zo gevormd en daar houdt men vaak aan vast…

Overdrachtspunten leiden vaak tot faalkosten en wanneer bovengenoemde afdelingen strikt gescheiden zijn zullen de faalkosten alleen maar hoger worden. Procesharmonisatie en een goede teamrol-aanpak zullen zorgen voor lagere faalkosten.

Maar hoe kunnen wij dit het beste organiseren? Hoe meten wij de voortgang? Welke procesbeschrijvingen zijn noodzakelijk? Wat is de rol van P&O? Welke competenties zijn cruciaal?


Ketensamenwerking als concept

Omdat projecten complexer zijn dan in het verleden zien we steeds meer samenwerkingen tussen de opdrachtgever, adviseurs, de aannemer, co-makers, partners, e.d. Het woord ketensamenwerking en werken met concepten wordt commercieel veel gebruikt maar de daadwerkelijke organisatie, communicatie en cultuur die daarbij hoort ontbreken regelmatig.

Bij verregaande samenwerking en regelmatig evalueren van het proces is bewezen dat de faalkosten lager kunnen zijn. Dit is sterk afhankelijk van de competenties van alle partijen die deelnemen in het team. 


Competenties = kwaliteit

Een calculator is geen werkvoorbereider en nieuwbouw is geen renovatie. Een woningcorporatie is geen particulier en groot onderhoud is geen mutatie-onderhoud.

Allemaal inkoppertjes maar helaas realiseert men niet dat iedere discipline en opdrachtgever een andere competentie vergt. Hoe breng je dit in kaart en in hoeverre kan men problemen voor zijn door in teams te werken?