Terug

Klantwaarden

Klantwaarden
Het leveren van kwaliteit staat bovenaan in de rangorde van ons bedrijf, maar iedere klant heeft zijn eigen prioriteiten, vragen en eisen (klantwaarden). Het beperken van de overlast en snelle doorlooptijd zijn voorbeelden van klantwaarden. 

Wanneer wij een offerte maken zullen wij ook aandacht geven aan de kosten op langere termijn. De kosten op langere termijn kunnen relatief hoog zijn wanneer men besparingen doorvoert welke alleen een financieel effect hebben op de korte termijn.

De totale kosten van het vastgoed over de gehele levensduur (Total cost of ownership), gecombineerd met de woonlasten is een item wat wij uitgebreid met de klant doornemen tijdens het advies- en offertetraject.

Duurzaamheid en de daaraan gekoppelde energielasten zijn een onderdeel van de woonlasten. Aangezien de mogelijkheden tot verduurzaming van het vastgoed tegenwoordig zeer uitgebreid zijn willen wij in ons advies iets uitgebreider stilstaan bij de financiele consequenties (en energieverbruik) bij elke investeringsbeslissing.

Wij zijn ons bewust dat elke investering geld kost en daarom zullen wij meerdere scenarios (diverse offertes)  presenteren om zo tot de juiste beslissing te komen.

Een veel gehoorde klacht van een opdrachtgever is het niet halen van het budget. Budgetoverschrijdingen door meerwerk is voor een opdrachtgever soms heel irritant en kan leiden tot een vertrouwensbreuk.
Om dit voor te zijn adviseren wij om meer aandacht en tijd te besteden aan de advies- en offertefase zodat de voorspelbaarheid van het budget en de doorlooptijd nog nauwkeuriger kan worden vastgesteld. 

Een vraag of opmerking naar aanleiding van dit bericht?

Terug