Terug

Projectadministratie: een bron aan informatie

Projectadministratie: een bron aan informatie
De bepaling van de juiste onderhanden werken positie op basis van alle P.E.R.’s (Prognose eind Resultaat) per project is de moeilijkste opgave van de projectadministratie. Dit kan niet zonder een nauwe samenwerking en afstemming met de uitvoering.
 
Het bepalen van het meer- en minderwerk, calculatiefouten, bewaking te besteden uren, contractverloop partners ed. vraagt om een secure periode-afsluiting waarbij alle facetten van een project financieel inzichtelijk blijven.

Het rendement op de projecten is bepalend voor de continuiteit en cashflow en daarom 1 van de belangrijkste afdelingen binnen het bedrijf waar een goede interne ketensamenwerking vereist is. 

Een vraag of opmerking naar aanleiding van dit bericht?

Terug