• Secundair proces: ook primair

  Secundair proces: ook primair
  Een goede beschrijving van de administratieve organisatie, duidelijke profilering in de externe communicatie, de projectadministratie die ondersteunend is aan de uitvoering en P&O die voorziet in de mensen in relatie tot de P.M.C.2! Het secundaire proces is vaak een ondergeschoven kindje in vergelijking tot het primair proces. Vanuit de gedachte van systeemdenken is ieder proces en ieder mens belangrijk om een gezamenlijke doelstelling te bereiken. Het secundair proces moet o.a. de M.I.S. (management informatie systemen) voortbrengen waarop de directie kan sturen en de uitvoering h... meer...
 • P&O: de juiste man/vrouw op de juiste plaats

  P&O: de juiste man/vrouw op de juiste plaats
  Vanuit de competentiegedachte en verlaging van de faalkosten is het van belang om de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten. Te veel omzet en te weinig competente medewerkers (zowel intern als extern) leidt tot een gigantische afbreuk van het bedrijf. De juiste man op de juiste plaats geldt voor iedere functie binnen het bedrijf. Competent zijn is een optelsom van kennis en vaardigheden. Zeker wanneer een bedrijf klantgericht wil gaan werken of werken in de bewoonde situatie is inschalen van medewerkers met de juiste competenties van levensbelang. De afdeling P&O is v... meer...
 • Projectadministratie: een bron aan informatie

  Projectadministratie: een bron aan informatie
  De bepaling van de juiste onderhanden werken positie op basis van alle P.E.R.’s (Prognose eind Resultaat) per project is de moeilijkste opgave van de projectadministratie. Dit kan niet zonder een nauwe samenwerking en afstemming met de uitvoering.   Het bepalen van het meer- en minderwerk, calculatiefouten, bewaking te besteden uren, contractverloop partners ed. vraagt om een secure periode-afsluiting waarbij alle facetten van een project financieel inzichtelijk blijven. Het rendement op de projecten is bepalend voor de continuiteit en cashflow en daarom 1 van de belangrijkst... meer...